Cysylltwch gyda mi

Cysylltu / Contact:

Os oes gennych gwestiwn neu os hoffech wybod mwy am fy ngwaith celf, mae croeso i chi gysylltu:

If you have any questions or would like to learn more about my work, you are welcomed to contact me:

e-bost / e-mail: rhyspadarn@hotmail.com

Facebook: Tudalen 'Orielodl' Page

Twitter: @rhyspadarn

 

Gwybodaeth ychwanegol / Additional Information:

Y ffordd orau i sicrhau eich bod yn clywed y newyddion diweddaraf gan Orielodl yw fy nilyn ar Trydar neu i hoffi fy nhudalen Facebook. Dwi'n diweddaru rheini yn aml gyda lluniau a gwybodaeth am wyliau penodol.

The best way to keep up to date with the latest Orielodl news is to follow me on Twitter or to like Orielodl's Facebook page. I update these frequently with the latest pictures of my work and with news of any upcoming event.